Älg

Björn

Järv

Orre

Småfåglar

Tjäder

     
Småfåglarfotografering

 
På gården i vildmarkscentret kan man se och fotografera småfåglar och ekorrar. Som bäst finns det ett flertal olika fågelarter på plats samt en och annan ekorre. Fotograferingsavståndet är ca 5 meter.
 
grillikota
 De vanligaste arterna är bl.a. domherre (Pyrrhula pyrrhula), grönsiska (Carduelis spinus), bergfink (Fringilla montifringilla), talgoxe (Parus major) och hackspett (Dendrocopos major). Från och med juli besöker lavskrikor (Perisoreus infaustus) platsen regelbundet.
 
kuukkeli2
© martinselkosen eräkeskus