Älg

Björn

Järv

Orre

Småfåglar

Tjäder

     
Björnfotografering

 
Sommaren 2007 använder vi oss av två olika fotograferingsplatser för björn (Ursus arctos). Den äldre som redan har använts ett par år ligger i samma skogsdunge som huvudåteln. Den nya platsen ligger i ett öppet kärr, med en gammal skog som bakgrund. Platsen skapades efter önskemål från kunder. På detta vis har de möjlighet att fotografera björn i olika miljöer.
 
Avståndet från fotograferingsplatsen i skogen till huvudåteln är ca 100 meter. Där finns två skjul som är specialkonstruerade för fotografer. Skjulen rymmer 1-2 och 2-3 personer. I den mindre finns fyra och i den större finns sex öppningar för kameror.
Fler bilder finns i bildgalleriet.
ammattikoppi_iso_200
 
Skjulen ligger i en tallskog där det även finns en mängd granar. Sikten sträcker sig i genomsnitt ca 40–50 meter. För björnar är en skyddad skog en utomordentlig plats. De känner sig säkra och börjar röra sig på området relativt tidigt. De första björnarna anländer till platsen vid sex eller sju på kvällen och då kan de fotograferas i bra ljus. Även honorna med ungar trivs på området, eftersom där finns tillräckligt med höga tallar som skydd för ungarna.
 
Den nya platsen är belägen i ett kärr, ungefär 200 meter från huvudåteln. Fotograferingen sker från skjulet, som rymmer 2-3 personer och innehåller sex fotograferingsöppningar. På denna plats kan man följa och fotografera björnar på ett bredare område. Med tanke på ljuset är dessutom denna plats något bättre än den i skogen. Den gamla skogen i bakgrunden ger fotograferingen annorlunda vinklingar. Dessutom finns det mycket bra möjligheter att fotografera havsörnar här, som mest har man skådat fyra stycken samtidigt. utelias_2
 
Den tredje platsen finns på en liten skogssjö. Diametern av sjön är cirka 30 meter. Här kan du följa med och se t.ex. simmande björnar. Ytterligare lägger vattnet sitt eget element till fotografering, då avbilder som reflekteras i vattnet och dimman som   bearswimming3720_200
stegrar från skogssjön i den ljusa natten möjliggör utmärkta foton.
 
På platserna förses björnarna med föda endast då det finns fotografer på plats. På detta sätt strävar man efter att minska slitage på terrängen runt skjulen. Då skjulen används, göms björnfödan så att den inte syns på bilderna. Skjulen kan även vändas enligt kundernas önskemål.
 
Det är möjligt att påbörja fotografering på våren genast när björnarna börjar besöka åteln. Oftast sker detta i mitten av april. De första två veckorna är det möjligt att fotografera björnarna mot en snötäckt bakgrund. Fotograferingsperioden slutar den 10: e augusti.
karhu_lumella1
 
© martinselkosen eräkeskus