Älg

Björn

Järv

Orre

Småfåglar

Tjäder

     
Älgfotografering

 
En av sommarens nyheter är möjligheten att skåda och fotografera älg (Alces alces). För detta ändamål har vi försett älgen med ett utfodringsfält, som ligger på ett område som av naturen har ett bra älgbestånd, så möjligheten att fotografera älg är mycket god.
 
Fotografering sker från ett skjul och bäst tidpunkt för detta är kväll eller tidig natt.

© martinselkosen eräkeskus