Älg

Björn

Järv

Orre

Småfåglar

Tjäder

     
Vi erbjuder fotograferingsplatser för naturfotoproffs- och entusiaster, där djuren kan fotograferas i så naturliga miljöer som möjligt. I planeringen av fotograferingsplatserna och –skjulen har vi anlitat branschproffs. I arrangerandet av fotograferingarna strävar vi efter att ta hänsyn till kundernas önskemål.
 
kaakkurikoppi
© martinselkosen eräkeskus