Älg

Björn

Järv

Orre

Småfåglar

Tjäder

     
Vi började anordna björnspaningssafarier 1996. Vi började visserligen med åtel redan föregående sommar, men då såg vi björn (Ursus arctos) endast en gång. 1996 såg vi många fler björnar. År efter år har antalet björnar ökat liksom chanserna att se björnar. Under somrarna 2005 och 2006 såg vi t.ex. björnar under varje safari. Sedan 1999 har även björnhonor med sina små björnungar under flera somrar gästat åteln. Även sådana björnar som vi för första gången såg 1997 och 1998 besöker regelbundet åteln.
emo_ja_pentu1
 
 
Björnskådningsplatsen är belägen i en gles tallskog vid kanten av ett litet kärr. Det kortaste avståndet till björnarna är ca 5 meter. Skogen lämpar sig bättre för skådning än ett öppet kärr. Björnarna litar mer på en skogbevuxen plats. Där finns många gömställen och dessutom erbjuder träden nödvändiga skydds- och gömställen för björnungarna.
 
Vi har två stora skjul av trä för björnskådning. I det större skjulet finns skådningsplatser för 10 personer och i det mindre för 9 personer. Båda skjulen är utrustade med mulltoa och sovplatser. Sätena har fällbara ryggstöd, så även i dem kan man emellanåt slappna av.  I båda isokoppi1
skjulen finns dessutom ljudförstärkande ljudsystem. Skjulen är även lämpliga för fotografering av björnar. För de fotografer som önskar björnbilder av högre kvalitet kan vi erbjuda 3 mindre skjul. Läs mer på Naturfotografering/Björn
 
Förutom björnar kan man även skåda andra djur och fåglar. T.ex. häckar den i Finland mycket ovanliga brun gladan (Milvus migrans) på området och besöker åteln nästan dagligen. En annan regelbunden gäst är havsörnen (Haliaeetus albicilla), som bäst har fyra  stycken skådats haarahaukka
samtidigt. En mer sällsynt gäst är kungsörnen (Aquila chrysaetos).
 
Björnskådningssafarin börjar kl 16 på eftermiddagen. Resan inleds med en bilfärd från Vildmarkscentret, varefter en promenad på ca 1.7 km följer. Hela natten spenderas i skjulet och vi är tillbaka på Vildmarkscentret vid kl 8 nästa morgon. I safarin ingår transport, matsäck och guidning. Måltider kan beställas till före och efter safarin. Björnskådningsperioden inleds i början av maj och slutar den 10:e augusti. Priser.
 
En björnskådningssafari är en utmärkt presentidé. Vid behov kan vi utfärda presentkort som sedan kan ges till personen ifråga. Mottagaren av presentkortet bestämmer sedan i samråd med oss en lämplig tidpunkt för safarin.
 
119_1945_copy_390
 

© martinselkosen eräkeskus